Artist

Les Sages fous

„Krotitelé divokých loutek a průvodci světem kuriozit.“

Kanadský divadelní soubor Les Sages Fous uvádí na scénu paradoxní loutkové divadlo, ve kterém mísí magii a hrubozrnný humor, důvěrně známé a nadpřirozené. Vytváří neposlušnou a nespoutanou hru, v níž se masky a loutky spojují, aby diváka dopravily do jiného světa, divadlo, v němž se síla okamžiku prolíná s iluzí, které překvapuje a zneklidňuje. Výsledkem je poetická jevištní groteska, v níž se obraz a gesta zmocňují vlády nad slovem...

Od svého založení v roce 1999 se Les Sages Fous zúčastnili 179 mezinárodních divadelních festivalů a zařadili se tak mezi nejpopulárnější kanadské scénické projekty na světě. Soubor vedený zkušeným loutkohercem Jacobem Brindamourem, avantgardním scénografem a výtvarníkem Sylvainem Longpré a South Millerovou, absolventkou prestižní Playhouse School of the Theatre v New Yorku, okouzlil diváky již ve 27 zemích a na čtyřech světadílech.

Les Sages Fous jsou dokonalou jevištní metamorfózou. Výtvarníci loutek a vodiči spolu úzce spolupracují po celý průběh tvorby. Představení jsou tak živoucími organismy v neustálém vývoji. Každé vystoupení je spíše experimentem než pevně definovanou formou. Herci neustále navazují dialog s publikem, které je v proměnách jejich představení klíčovým aktérem. Díky požadavku nespoutané umělecké tvorby se představení Les Sages Fous snadno adaptují i na veřejných prostranstvích a v netradičních prostorech.

Kanadští herci před divákem budují dávno ztracený svět, ve kterém masky, loutky, předměty a lidé mohli žít společně. Představení Le Cirque orphelin (Osiřelý cirkus) vypráví o smyšleném cirkuse dvou chudých vetešníků, ve kterém se osamělé a nepřizpůsobivé předměty setkávají s nepovedenými a znetvořenými loutkami a společně zažívají ta nejnepředvídatelnější dobrodružství. V představení Bizzarium aquarium malá loďka proplouvá podmořským městem na lovu vlastních snů a chimér a dva potapěči z podmořské propasti vysvobozují svůj vlastní vrak. Atmosféra je na půl cesty mezi jarmareční zábavou a poetickou iluzí.
Parade issimo je příběhem o putující cvičitelce ptáků, dvou ztracených pštrosech a jednom úzkostlivě chráněném vejci.

Ateliér Les Sages Fous se nachází v srdci historické čtvrti Trois-Rivières v Québecu. Zde vznikají představení, se kterými soubor posléze procestovává svět, a konají se tu také pravidelné workshopy, na kterých herci posouvají zažité hranice hry s maskami a loutkami v těsném sepětí s publikem. Soubor se také aktivně podílí na kulturním dění v Québecu – jednou za dva roky zde organizuje experimentální Minifestival nedokončených loutek (Micro-festival de marionnettes inachevées) a je pravidelným účinkujícím na pouličním festivalu Saison de théâtre insolite, konajícím se v historickém srdci města.

Le Cirque orphelin
Parade issimo
Bizzarium aquarium
  • Čeština
  • English