Artist

Trio Martinů

„Tito interpreti hudbu doslova žijí: tam, kde skladatel trpěl, trpí s ním, tam, kde se bezuzdně odvázal, opájejí se rovněž...“ (Lidové noviny)

Umělecké působení Petra Jiříkovského zasahuje výrazně do více oblastí. Od svých studentských let platí za vynikajícího sólistu, vybudoval si mezinárodní renomé jako komorní hráč a v posledních osmi letech se více a více prosazuje jako dirigent.
Naše agentura zastupuje Petra Jiříkovského jako dirigenta a sólového klavíristu. Nicméně jsme schopni zajistit a zprostředkovat i další produkty jeho působení, především koncerty s Triem Martinů a s Pavlem Šporclem. Tyto spolupráce trvají již přes dvacet let a jsou pevným základem komorní činnosti Petra Jiříkovského.

„Tito interpreti hudbu doslova žijí: tam, kde skladatel trpěl, trpí s ním, tam, kde se bezuzdně odvázal, opájejí se rovněž...“ (Lidové noviny)
Trio Martinů náleží v posledních letech mezi nejvyhledávanější evropská komorní tělesa. Jejich dlouholetá hudební spolupráce a profesionální vztah jsou zárukou kvalitního hudebního zážitků při živých koncertech i ve studiu, a jejich interpretace původních děl má vždy jedinečný vhled.

Soubor se zformoval při studiích na Pražské konzervatoři v roce 1990 a v rámci stáží a mistrovských kurzů zpočátku pracoval s vynikajícími pedagogy z celého světa (Michaelem Schnitzlerem, Sandorem Devichem, Antonínem Kohoutem nebo Menahemem Presslerem). Všichni tři členové, Petr Jiříkovský (klavír), Pavel Šafařík (housle) i Jaroslav Matějka (violoncello) vyvíjejí mnoho dalších hudebních aktivit a jsou vyhledávanými umělci pro různé projekty, festivaly, nahrávání apod.
Trio Martinů zahájilo svou kariéru v prestižních evropských sálech (v pražském Rudolfinu, Vredenburgu v Utrechtu, Doelen v Rotterdamu,...). Z dřívějších úspěchů souboru stojí za zmínku vystoupení na galakoncertě Magdaleny Kožené v pařížském Théâtre du Châtelet v říjnu 2002, reprezentování České republiky na světové výstavě EXPO 2005 v Japonsku a jeho vystoupení v Musashino Hall v Tokiu, které se setkalo s nadšeným ohlasem. Díky těmto a podobným úspěchům je dnes Trio Martinů pravidelně zváno na koncerty v mnoha zemích Evropy, ale také např. v Japonsku a Jižní Koreji. Stejně je tomu s mnoha světovými festivaly - Pražské jaro, Schleswig-Holstein Musik Festival, Mitte Europa, Sion – Valais a další.

Široký repertoár Tria Martinů umožňuje oslovit publikum po celém světě množstvím různorodých programů. Nejvíce je soubor žádán o interpretaci českých klenotů komorní hudby (klavírní tria Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetany, Josefa Suka, Vítězslava Nováka a Petra Ebena), ale samozřejmě uvádí na svých koncertech i díla Haydnova, Mozartova, Beethovenova, Schubertova, Brahmsova, Čajkovského, Rachmaninova, Šostakovičova a mnoha dalších, včetně současných autorů. Při interpretaci Beethovenova Trojkoncertu spolupracovalo Trio Martinů s předními domácími orchestry (Českou filharmonií, FOK, Českým národním symfonickým orchestrem, Pražským komorním orchestrem) a s dirigentskými osobnostmi jako je Libor Pešek, Jin Wang, Jean-Claude Casadesus nebo Muhai Tang.
Trio Martinů opakovaně nahrává pro Český rozhlas a má na svém kontě několik CD. V roce 1995 získal soubor cenu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii. Trio je také zváno k vedení mistrovských kurzů (např. v anglickém Birminghamu).

  • Čeština
  • English