Artist

Malambeando

"Vášeň a síla ze země rozpálené sluncem"

Malambeando je představení s neobvyklou vizuální silou, ryzí tanec ubíhající podle tepu lidského srdce. Energické vystoupení plné mužnosti a síly, zběsilých temp i dramatických momentů je směsicí argentinského tanga s malambem, tancem z argentinského venkova, který se v tamější osamělé pouštní krajině tančil již v 17. století. Do tance se dále prolínají různé další umělecké směry (bubnování, boleadoras) smíšené s jemností i dynamikou.

V pozadí tohoto představení stojí dva přední tanečníci a choreografové - Oscar Horacio Fernandez a Valverdi Nazarene, kteří přišli s myšlenkou vytvořit velkorysou show, v níž Argentina otevře diváckému světu své srdce i kulturní bohatství.

Úchvatné představení klade na tanečníky ty nejvyšší nároky - dokonalý postoj, umění, sílu, hbitost a styl, a diváka zanechává plného emocí.

  • Čeština
  • English