Artist

Alexander Shonert

„Je to geniální kumštýř, Bohem nadaný.“ (Mistr Josef Suk)

„Když začíná hrát, zdá se, že celý svět zatajil dech a někam se ztrácí...
Jakoukoliv tvorbu zázračně proměňuje v nezapomenutelný zážitek. “

(The Bridge)

Houslový virtuóz Alexander Shonert (*1972), laureát prestižních mezinárodních cen Antonína Dvořáka, Gustava Mahlera a Gold Hanukkah Berlin, je absolventem Novosibiřské státní hudební akademie Michaila Ivanoviče Glinky, kde také obdržel doktorát. Je muzikantem s mimořádným talentem a neobyčejnou schopností improvizace, který se při hře vyhýbá obvyklým teatrálním gestům a nechává za sebe mluvit svůj nástroj. Jeho styl a barvy tónů nezapřou vliv odlišných židovsko-ruských kulturních kořenů, z nichž vyrůstal.

Tento nenápadný muž, patřící k úzké špičce evropských houslistů, vystupoval po celé Evropě, a to jak sólově, tak coby hostující sólista se symfonickými a komorními orchestry. Spolupracoval s význačnými hudebními osobnostmi (např. s Placidem Domingem, v Čechách se skladatelem Karlem Svobodou). V roce 2005 s velkým úspěchem debutoval v USA.

Od roku 1999 Alexander Shonert trvale žije a pracuje v Praze, kde pro svůj významný kulturní přínos a charitativní činnost získal právo dvojího občanství Ruské federace a České republiky. V roce 2008 o něm Česká televize natočila a uvedla dokumentární film s názvem „Životní pouť houslového génia“. Alexander Shonert zastupuje Českou republiku a Ruskou federaci na nejrůznějších kulturních akcích v zemích Evropské unie (v roce 2009 reprezentoval českou kulturu v Evropské komisi v Bruselu).

Brilantní virtuozita, hluboká emocionalita Alexandrova interpretačního stylu a jeho okouzlující improvizace z něj činí ideálního interpreta etnicky zabarvené hudby – v jeho recitálech zaznívají tóny španělské, polské, ruské a ukrajinské, rumunské, arménské, cikánské nebo arabské. Výrazné místo v jeho tvorbě náleží hudbě židovské, za jejíž interpretaci došel ocenění v samotném Izraeli a na světové soutěži židovských umělců v Berlíně. Židovské melodie, který jsou mu „poutí s láskou, radostí, pláčem i mystickým vytržením“, zazněly v jeho podání také při natáčení sólových partů pražského muzikálu Golem.

Při svých vystoupeních se Alexander Shonert nevyhýbá ani velkým ikonám klasické hudby – na jeho repertoáru nalezneme díla Bacha, Mozarta, Beethovena, Blocha, Brahmse, Bernsteina, Čajkovského, Dvořáka, Paganiniho, Sarasata, Prokofjeva, Šostakoviče nebo Chačaturjana.
Kromě koncertní činnosti se Alexander Shonert rovněž s úspěchem věnuje pedagogické práci. Vypracoval vlastní metodiku výuky, která vychází z nejlepších tradic ruské houslové školy. Jeho žáci dnes hrají v symfonických orchestrech v Rusku, v Evropě i v USA.

Poptejte umělce

Tančící housle
Židovské housle
  • Čeština
  • English